2018. nov. 16.

Társult tagság a Sacré Coeur-ben

"5 évvel ezelőtt, egy szentignáci lelkigyakorlaton éreztem meg Isten szabadító és gyógyító erejét a Nővérek által, majd fokozatosan mélyült és egyre személyesebbé vált az Istennel való kapcsolatom. 

Sokat jártam az imaalkalmaikra, egyre otthonosabban éreztem magam a Nővérek között.
A szívem mélyén megfogalmazódott, hogy Isten az Ő valódi és tudatos követésére hív, de nem szerzetesi létformában.

Az Isten személyes megszólítására adott elkötelezett válaszom a társult tagság vállalása."
(R. Kármen)
"A Szent Szív Társaság lelkiségével való találkozás (a Jóisten szeretetének egyre mélyebb felismerése és továbbadása), az a nyitottság és elfogadás, amivel fogadtak és megismertettek a nővérek, egy olyan, számomra új keresztényi élet lehetőségét nyitott meg, ami mágnesként vonz azóta is. Úgy éreztem, hogy ezt szeretném még mélyebben megismerni, és ezt a felfedezést folytatni folyamatosan, ezért döntöttem, hogy Társult Tagként csatlakozni szeretnék."


"Nehéz élethelyzetben voltam hét évvel ezelőtt, amikor lelkivezetésre kezdtem el járni, és felfigyeltem a Mese utcai ház többi programjára is. Megismerkedtem a táncimával, ami segített abban a helyzetben, amikor már szavaim sem voltak az imára, és azóta is segít a Jóistennel való beszélgetésben.
Majd a nővérek által szervezett kommunikációs tréningen vettem részt, amiről úgy gondoltam, hogy a sok munkahelyi kommunikációs tréning után már nem sok újat tud nyújtani, de tévedtem. Egy olyan ítéletmentes kommunikációval ismertetett meg az önreflexió módszerével tanítva, amit azóta is nap mint nap gyakorlok.
Így lassan - lassan a gyermekkoromból hozott büntető istenkép, szerető istenképpé változott.

A nővérektől tanultak mára már átszövik a mindennapjaimat, ahogy tudatosan igyekszem a Jóisten szeretetét sugározni a kollégáim és beosztottjaim felé, "kiszeretve" belőlük az elérni kívánt célt.
Mindig ott a kérdés bennem,  hogy hogyan tudok ott lenni a családom és barátaim számára a hétköznapokban és nehéz helyzeteikben egy mosollyal, figyelmes meghallgatással vagy egy szerető öleléssel. Tudom, hogy ez csak egy élethosszig tartó tanulás kezdete. Társult Tagként úgy érzem, legjobb helyen vagyok ehhez a tanuláshoz." (L. Ilona)
Társult tagjaink minden év november 21-én, rendünk születésnapján 1 évre szóló ígéretet tesznek. 

Decemberben új csoport indul. Ha valaki csatlakozni szeretne a hivatasrscj@gmail.com címen érdeklődhet. 

2018. nov. 8.

"Ne ülj a küszöbre!"

A hagyomány úgy tartja, hogy Szt. Imre herceg Veszprémben, az ősi Szent Mihály-kápolna falai között tett fogadalmat arra, hogy megőrzi tisztaságát. A kápolna küszöbébe belevésették:" Ne ülj a küszöbre!" 
Forrás: wikimedia commons
Sokan járunk így keresztény életünkkel. Leülünk a küszöbre, nem lépünk tovább, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, mert félünk a következményektől, félünk attól, hogy Isten elvesz valamit a szabadságunkból. És amikor leülünk, könnyen elveszítjük az éberségünket is., kényelmesebbek leszünk.

Szent Imre herceg közbenjárása segítsen bennünket, hogy merjünk kockáztatni Istenért, merjünk belépni az ő szentélyébe, és tüzes Lelkével eltelve átadni életünket Istennek és embertársainknak.
      (Adoremus 2018. nov. 5.)

2018. nov. 4.

Hamarosan újra indul!


Hivatástisztázó kurzus a Sacré Coeur nővérekkel 2018/19 

Keressük együtt, hogy mire hív az Úr!

Közös úton-járás
Közös keresés, beszélgetések félelmekről, vágyakról, döntésről, utakról, elköteleződésről, Istenről, szerzetességről...
Bensőséges légkör, kiscsoport, szabadon feltehető kérdések, megosztás, ima, szentmise, közös és egyéni idők, személyes kísérés...

Azokat a 22-35 éves lányokat várjuk, akik szeretnék eldönteni, hogy van-e szerzetesi hivatásuk.

Szombatonként 9 -20 óra között:
  •   2018. december 8. 
  •   2019. január 12., február 16., március 23., április 27.
  •  május 9-12. (az utolsó alkalom egyénileg kísért hivatástisztázó lelkigyakorlat).
Helyszín: 1121 Budapest, Zugligeti út 87. 
Vidékiek számára korlátozott számban szállást tudunk biztosítani.

A program elemei egymásra épülnek, így fontos, hogy minden alkalmon részt vegyetek!
 
Jelentkezés 2018. december 4-ig a hivatasrscj@gmail.com mail címen. 
A jelentkezést személyes beszélgetés követi, ezért kérjük, hogy időben jelentkezzetek.

"Ne téblábolj a parton, vesd magad a folyóba! A Lélek sodrásában biztonsággal eljutsz a kikötőbe."  
( Barat Szent Magdolna Zsófia, a Szent Szív Társaság alapítónője)

Elérhetőségek: www.hivatasrscj.blogspot.hu
 

2018. nov. 2.

"Mit akarsz, mit cselekedjek neked?"


Imádkozzunk együtt a Jerikói vak történetével (Mk10,46-52) ezekben a napokban, amikor talán különösen is vágyunk a fényre.
  • Elképzelem a Jerikóból kifelé vezető utat. Látok egy koldust, aki pénzt és kenyeret koldul. Az emberek elmennek mellette. A távolból egy nagyobb tömeg érkezik. Mire gondolnak? Hogyan reagálnak a koldusra? És mi lakhat ennek az embernek a szívében?
  • Amikor így szólnak hozzá „Bízzál! Kelj fel, hív téged!”, akkor Bartimeus felugrik, mindent otthagy, még a köpenyét is. A teljes bizalom jele ez. Nézem, ahogy otthagyja mindenét, az utolsó anyagi biztonságát is, mert a jövő előre van, Jézussal. Hogyan érint ez engem?
  •  „Mit akarsz, mit cselekedjek neked?” Hallgatom Jézus finom kérdését. Ezáltal komolyan veszi Bartimeust, olyan emberként tekint rá, akinek minden képessége megvan.
  • Hallgatom, ahogy Jézus nekem teszi fel ezt a kérdést. Igen, Isten az én szavaimat is komolyan veszi. Ma mit szeretnék kérni Tőle a magam számára?  Engedem, hogy Jézus kérdése visszhangozzék bennem.  
  • Személyesen megszólítom Jézust /Istent/ és elmondom neki, ami most a szívemben van. Elmondhatom alázattal és bizalommal, hogy mire vágyok Tőle, mit tegyen meg nekem. 

Az Úr az én világosságom és üdvösségem:
kitől kellene félnem?
Az Úr oltalmazza életemet:
kitől kellene remegnem? (Zsolt27)