2019. júl. 12.

Hajnalka RSCJ hivatástörténete 1. rész


„Nekem az Ő végtelen irgalmasságának ajándékát adta”
Lisieux-i Szent Teréz

Makacs, önfejű és bátor kislány voltam, aki kereste az Igazságot, a minden látható dolgok és az események mögött rejtőzködő Misztériumot. Az évek során fokozatosan kezdett feltárulni ez a Valóság, maga Isten, Aki személyesen szólt a lelkemhez, megérintett a bensőmben.

Hívő katolikus családban nőttem fel; gyermekkoromban szerettem imádkozni meg templomba járni, tinédzserként pedig a romantikus regények mellett sokat olvastam a szentek életét. Különösen is azok a könyvek fogtak meg, amelyek az Istennel való kapcsolatról szóltak.   Főiskolai tanulmányaim alatt, amely egyben a rendszerváltás időszaka is volt, „kinyílt számomra a világ”, és kezdtem meglátni az Egyházban meglévő visszás dolgokat és ellentmondásokat. Csoporttársaim hatására megkérdőjeleződött a keresztény életem hitelessége. Az eddigi gyermeki hitem összeomlott, és fokozatosan kezdett átalakulni tudatosan felvállalt belső meggyőződéssé. Erre az időre esett szüleim kapcsolatának megszakadása is, amely mély sebet ütött a lelkemen. A kezdeti talajvesztettség állapota és egy szerelmi kapcsolat lezárása nyomán egy új élet kezdett kibontakozni bennem. Minden este a sarkamon ülve visszanéztem a napomra Jézussal együtt. Személyes, bensőséges kapcsolat bontakozott ki közöttünk, és éreztem, hogy egyre fontosabbá válik számomra a Vele együtt töltött idő, és egyre erősödött az a vágyam, hogy egészen Neki adjam át magamat. Többé már nem volt elég az eddigi ún. vasárnapi kereszténységem. Nem hagyott nyugton az a gondolat, hogy tenni akarok valamit Krisztusért, és az is világos volt, hogy egy közösségben, másokkal együtt.

Ekkor akadt a kezembe Puskely Mária Szerzetesek című könyve, amely a különböző szerzetesrendeket mutatta be. Számomra azok a rendek voltak érdekesek, amelyeknek a nevében Jézus Szíve szerepelt. (Jézus személyében a leginkább a személyiségének központja ragadott meg már korábban is.) Amikor a kijelölt rendek közül a Sacré Coeur oldalára értem, és elolvastam az alapítónő, Barat Szent Magdolna Zsófia idézeteit, mintha tűz lobbant volna fel bensőmben; azt éreztem, mintha egyenesen az én lelkemből származtak volna ezek a gondolatok. Kiírtam a nővérek címét és elérhetőségét egy cédulára és otthon betettem egy fiókba, és szépen elraktároztam magamban. Úgy 5 hónappal később újra rátaláltam a fent említett könyvre és rögtön fellapoztam a már ismert oldalt, és megint átjárt ugyanaz a tűz, mint az első alkalommal. Rögtön elhatároztam, hogy felkeresem a nővéreket.

A könyvben szereplő címen továbbirányítottak a Zugligeti plébániára, és 1990. január 25-én találkoztam két Sacré Coeur nővérrel, aki tárt karokkal, mosolygósan és örömmel fogadtak. Az első pillanattól kezdve azt éreztem, mintha mindig ismertük volna egymást. Azt éreztem, hogy otthon vagyok.

 Szulyovszky Hajnalka RSCJ
  


2019. jún. 28.

Őszi útkeresést segítő programok 2019

Megérkezett a nyár, és ahogy szokott lenni, arra biztatunk mindenkit, hogy a net böngészése helyett, menjetek ki a természetbe, találkozzatok a rég látott ismerősökkel vagy épp családtagokkal, keressétek a csendet és ha tehetitek nyaraljatok, és pihenjétek ki az éves online jelenlétet is.

Őszi beharangozó

Továbbra is várunk Benneteket különféle hivatáskeresést, döntést, elköteleződést segítő programjainkkal.  


 • Október 4-6. Légy ott Istennel (ld. részletek az előző bejegyzésben)
 • GPS - lelki útvonaltervező műhely 
  • Okt. 22-i kezdéssel, kedd este 18-21h a belvárosban

 • Hivatástisztázó kurzus - lányoknak, akikben már felmerült a szerzetesség örömteli vagy ijesztő gondolata
  • Az október 4-6. bevezető hétvége után novembertől - májusig 1-1 szombat (v. vasárnap) 
  • A kurzus egy rövid lelkigyakorlattal zárul (részletek és plakát hamarosan)
 • Lelki kísérés lehetősége
  • Érdeklődni a hivatasrscj@gmail.com-on lehet Heim Katánál2019. jún. 26.

IMA JÉZUS SZENT SZÍVÉHEZ (M.Sophie Barat)


Jézus Szent Szíve,
Hozzád jövök,
mert Te vagy az én egyetlen menedékem,
az én egyetlen, de biztos reménységem.
Te vagy a vigaszom minden szenvedésemben,
Te vagy a gyógyszer minden bajomra,
Te kárpótolsz minden veszteségemért,

Te vagy, aki jóváteszed minden hibámat,
Te vagy, aki kiegészíted mindazt, ami hiányzik belőlem,
Te vagy a beteljesítője minden kívánságomnak,
Te vagy a soha ki nem apadó forrás számomra, és
Te vagy minden fény, erő, áldás, állandóság és béke forrása.

Biztos vagyok abban, hogy soha nem lesz eleged belőlem,
hogy nem soha nem szűnsz meg szeretni engem, és
nem szűnsz meg segíteni és védelmezni,
mert örök szeretettel szeretsz engem.

Könyörülj hát rajtam, nagy irgalmasságod szerint,
és tegyél velem és bennem mindazt, amit csak akarsz.
Teljes bizalommal átadom magamat Neked,
hiszen Te soha nem hagysz el engem.

(Szt. Magdolna Zsófia imája)

2019. jún. 25.

Légy ott Istennel (hétvégi imanapok)


Isten sokarcú, gazdagsága kimeríthetetlen, sokféle hangon szól hozzánk, így mi is sokféle módon válaszolhatunk neki. Kapcsolatba léphetek Istennel a Szentírás szavai, a képzeletem, a testem, a zene, a természet vagy a csend segítségével, és még sok más módon. Az Egyház nagyon gazdag kincsestárral rendelkezik, ezekből merítünk ezen a hétvégén, hogy a különböző imaformákat megtapasztalva felismerjük, melyek segítenek most bennünket közelebb lépni Istenhez vagy jobban megnyílni számára. 

 • Időpont: 2019. október 4. 18h - október 6. 14h
 • Helyszín: Forrás Lelkiségi Központ (1121 Bp. Mese u. 11.)
 • Jelentkezés: hivatasrscj@gmail.com
 • Bentlakásos program, ezért a létszám korlátozott.
 • Vezetik: Heim Kata rscj, Szulyovszky Hajnalka rscj és még más Sacré Coeur nővérek is
 • Korhatár: 19 - 36 év
 • Ára: diákoknak 3500/éj  
  • Keresettel rendelkezőknek: 6000Ft/éj (Szükség esetén kedvezmény kérhető!)

Azok számára, akik szeretnék, ez a program a hivatáskurzus bevezető alkalma, amely majd novembertől havi egy szombati (ill. vasárnapi) nappal fog folytatódni egészen májusig. 
De lehet jelentkezni csak erre a programra is. 

2019. jún. 8.

Pünkösdi ima

1. Lecsendesedésképpen neghallgatom az éneket, megengedve, hogy nem értem a szövegét, csak a refrént: Veni Sancte Spiritus!
2. Elolvasom a a szentírási szakaszt kétszer, majd megfogalmazom, hogy mi az a kegyelem, amit most kérek a Szentlélektől erre az imaidőre.

 "Senki sem mondhatja: »Jézus az Úr«, csakis a Szentlélek által.
A kegyelmi adományok különfélék ugyan, de a Lélek ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. És az erőmegnyilvánulások is különfélék, de Isten, aki mindezt mindenkiben cselekszi, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Egyik a bölcsesség szavait kapja a Lélek által, a másik a tudományét ugyanattól a Lélektől. Más valaki a hitet kapja ugyanabban a Lélekben, ismét más a gyógyítások adományát az egy Lélek által, 10vagy csodatévő hatalmat, prófétálást, a szellemek megkülönböztetését, a nyelveken való beszédet vagy a nyelveken való beszéd értelmezését. Ezt mind egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.
Mert amint a test egy, bár sok tagja van, a testnek pedig minden tagja, bár sok, mégis egy test, úgy Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté keresztelkedtünk, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájunkat egy Lélek itatott át." (1Kor12, 3b-13)

3. Az alábbi kérdésekkel elidőzök a csendben, és engedem, hogy a válasz a szívemben szülessen meg, ne a fejemben. 
 • Visszagondolva az elmúlt időre, mikor tapasztaltam a Szentlélek jelenlétét és hogyan?
 • Körülöttem élő embertársaimban a Lélek mely ajándékait veszem észre?
 • Mi az az adomány, amit a Lélek nekem adott, hogy kamatoztassam?
 • Hogyan élek ezzel az ajándékkal? Hogyan használhatnám fel jobban mások szolgálatára?
4. Személyesen beszélgetek a Szentháromság valamelyik személyével arról, ami feljött bennem, megérintett vagy akár ellenállást ébresztett bennem.

5. A Dicsőség elmondásával lezárom az imát

2019. máj. 26.

Mese Szt. Barat Magdolna Zsófia életéről :)

Egy kis francia csemege, amit egy lengyel rendtársunk állított össze egy Madeleine Sophie Barat életéről szóló japán mesekönyv alapján. Éljen a nemzetköziségünk!
A linkre kattintva tudjátok megnézni és meghallgatni.