2017. nov. 20.

Isten mindenkit hív I.


Van egy mindenkinek szóló meghívás: meghívásunk van arra, hogy Isten szeretetéből éljünk. Ugyanakkor szabadon válaszolhatunk erre a hívásra, vagy el is utasíthatjuk, mert  Isten ragaszkodik hozzá, hogy meghagyja a szabadságunkat.


Mindannyian hívva vagyunk…
Talán Isten arra hív Téged, hogy megházasodj, hogy családot alapíts, hogy konkrétan másoknak add oda az életed. Vagy talán arra hív, hogy pap legyél, Isten és az emberek szolgálatába állj, hogy az Örömhírt hirdesd. Az is lehet, hogy az Úr szerzetesnek hív, arra, hogy teljesen neki szenteld az életed. Bármelyik is legyen, Isten arra hív, hogy boldog legyél. Arra hív, hogy örülj, növekedj a szentségben, szeress és engedd magad szeretni…és hogy élj! Ez az elsődleges hivatása minden embernek a földön. Az Úr arra is meghív téged, hogy megtaláld azt az egyedi módot, ahogy te töltöd be keresztségből fakadó küldetésedet és leszel tanítvánnyá, hogy másokat boldoggá tegyél.

De honnan tudjuk, melyik a mi utunk? Hogyan válaszoljunk tévedés nélkül? Hogyan válasszunk jól? 
Előfordulhat, hogy rokonaid, barátaid nem vesznek komolyan, amikor felteszed ezeket a kérdéseket. Egyáltalán kell erről mindenkinek beszélni? Nem muszáj. Nem arról van szó, hogy titokban kell tartani a hivatással kapcsolatos visszatérő kérdéseket, de segíthet, ha kiválasztunk egy tapasztalt személyt, aki segíteni tud nekünk egyéni reflexiónkban, aki kíséri útkeresésünket. Ez lehet egy pap, szerzetes, vagy egy lelki kísérésben jártas laikus. 
Forrás: indafoto.hu

hogy tanúságot tegyünk! (folyt.köv.)

2017. nov. 17.

Szt. Philippine Duchesne ünnepe

November 18-án ünnepli az Egyház Szent Philippine Duchesne-t, aki a Sacré Coeur nővérek nagy misszionáriusa volt. Kérjük az ő közbenjárását, hogy saját küldetésünket minél nagylelkűbben tudjuk megélni.


Szépség Istene, népednek olyan nőket és férfiakat adtál, akiknek ismerjük élő hitét és nagylelkűségét. Hálával emlékezünk Philippine Duchesne-re, akit az indiánok úgy hívtak: „az asszony, aki szüntelenül imádkozik”, akit a gyermekek szerettek egyszerűségéért, hitéért és akit a Sacré Coeur nővérek közössége tisztel bátorságáért, áldozatkészségéért és buzgó missziós tevékenységéért. Adj nekünk ugyanilyen lelkületet és szívünket kitágító akaratot, hogy a béke és az Örömhír hozóivá váljunk magatartásunk és imánk által, és add, hogy olyan emberek legyünk, akik szeretet-küldetésedet élik megsebzett világunkban. Amen.


2017. nov. 13.

Tudatosan élniNovember második hetében volt a nemzetközi hivatástudatosság hete (NVAW), amit1976 óta tartanak meg az Egyesült Államokban. 
Az idei év napi imáiból vett szavakkal forduljunk mi is Isten felé, és imádkozzunk együtt papi- és szerzetesi hivatásokért, ugyanakkor saját hivatásunk felismeréséért is.

Atyánk, mi a Te néped vagyunk, kezed alkotásai. Olyan értékesek vagyunk a szemedben, hogy saját Fiadat, küldted el hozzánk. Jézus hív minket, hogy meggyógyítsuk a megtört szívűeket, felszárítsuk a gyászolók könnyeit, reményt adjunk a kétségbeesetteknek és örök szeretetében örvendezzünk. Mi, akik meg vagyunk keresztelve, vegyük észre, hogy mások szolgálatára hívsz minket. Segíts, hogy felismerjük, hogyan. Hívj továbbra is közülünk férfiakat és nőket, hogy papként, szerzetesként vagy laikusként vehessünk részt az Egyház küldetésében; hogy szívünkkel adjuk tovább szeretetedet másoknak.

Uram Jézus, kérünk, küldj több embert néped szolgálatára. Válassz plébániáinkról, otthonainkból, iskoláinkból apostolokat a bőséges aratásodba. Imádkozunk, hogy azok, akiket hívsz, sose veszítsék el hivatásuk felelősségének és szükségességének tudatát.

Ó, Szűz Mária, Egyházunk Édesanyja, tanítsd meg nekünk, hogy ha az Úr hív minket, örömmel tudjunk igent mondani Neki, amint Te is tetted az angyali üdvözletkor.
Forrás: NVAW FB-oldala

2017. nov. 7.

Ideje van...

Mindennek rendelt ideje van, olvashatjuk a Prédikátor könyvében és bár ez így leírva nincs benne, de ideje van a döntésnek és a várakozásnak is.
Számomra minek van most az ideje?


                 Az idő sürget,
               Jézus,
                 az emberek   harcolnak
                                      bezárkóznak   gazdagságukba
                                                             közömbösségükbe
                                                             reménytelenségükbe
                                       saját világukba rendezkednek be
                  Az idő sürget,
                                        Jézus,
                                         és Te vársz,
                                         engem vársz…
Vársz, ahogy a kiszáradt ajkak
a frissen és elevenen feltörő forrásvízre
egy forró nyári napon
Vársz, mint a hegyek közt eltévedt éhező
a kenyérre,
Vársz, mint a bárány,
akit a vágóhídra visznek
Vársz, mint ágyán a vőlegény
            a nászéjszakát
Vársz, mint az atya a fiát,
akit szeret
Vársz, ahogy csecsemő
az anyamellre
Vársz, mint a leprás
a gondoskodó kézre
Vársz, mint a gyötrődő
egy éltető pillantásra
Vársz, mint a tűz
a fára és az áldozatra
Vársz, mint a megfeszített,
            aki testét és vérét adta

Vársz,
            Jézus,
Vársz haláltusádban
Vársz engem,
hogy átjárd életem csendes álmosságát
hogy átformálj
abban a kegyelemben
ami Te vagy
hogy újjáéleszd a világot
életeddel.
Vársz engem, Jézus.
                                    (Jean Vanier)

Sacré-Coeur, Paray Monial